หน้าร้าน
จอดได้ 7-8 คัน
ฟรี 2 ชม. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าร้านเท่านั้น **
ตึกข้างๆ
ถ้าเต็มจอดตึก AIA แต่มีค่าจอดรถที่ลูกค้าต้องซื้อของ7-11 หรือร้านค้าในตึกจอดฟรี และถ้าเกินชม. ขม. ละ30บาท โดยบัตรจอดรถที่ตึก AIAเป็นส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร5%ต่อ1บิล ( เพียงแนะนำ )
จอดข้างทาง
วันอาทิตย์จอดข้างถนนได้ค่ะ
วันธรรมดา จอดได้ตั้งแต่ 09.00-15.00 น,
Tip: Carpool/ Grab/ BTS สถานีสุรศักดิ์ * อนาคตสถานนี AIA เสร็จมีนา 64 *อีกช่องทางการเดินทาง
Reservation Call

02-103-2069